کد خبر : 7710

تغییر فرمانداران بهبهان و مسجدسلیمان

عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و 2 مشاور جدید خود را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان، عبدالحسن مقتدایی امروز طی احکامی جداگانه 2 سرپرست فرمانداری و  2 مشاور جدید خود را منصوب کرد.
دکتر عبدالحسن مقتدایی  استاندار خوزستان طی احکامی جداگانه آقایان سید مجید صالحی و مسعود عبدالمطلبی را به عنوان سرپرست فرمانداری های شهرستان مسجد سلیمان و بهبهان منصوب کرد.
همچنین از سوی دکترعبدالحسن مقتدایی ،حمید بنی تمیم به عنوان مشاور استاندار درامور ورزش و جوانان و دکتر امیر حسین شیروی به عنوان مشاور استاندار در امور صنعت و معدن منصوب شدند.