کد خبر : 40023

دادستان: خسارت ناشی از حوادث اخیر دزفول در دست رسیدگی قضایی است

دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت:در خصوص خسارت وارده به اموال عمومی در تجمع غیر قانونی عده ای افراد هنجارشکن در این شهرستان پرونده ای تشکیل شده و در دست بررسی و رسیدگی قضایی است.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول گفت:در خصوص خسارت وارده به اموال عمومی در تجمع غیر قانونی عده ای افراد هنجارشکن در این شهرستان پرونده ای تشکیل شده و در دست بررسی و رسیدگی قضایی است.
احمد قهرمانی افزود: افراد هنجارشکن در تجمع غیر قانونی نهم و دهم دیماه در دزفول به چند بانک ، چند دستگاه خودرو و مسجد خسارت وارد کردند که این خسارت ها از نظر جنبه عمومی در دست رسیدگی قضایی است.
وی با بیان اینکه تاکنون سه مورد شکایت در این رابطه دریافت شده و برای آنها تشکیل پرونده شده است در خصوص افراد بازداشت شده نیز گفت:بیش از نیمی از افراد بازداشت شده در جریان اغتشاش اخیر در دزفول آزاد شده و پرونده بقیه افراد نیز در دست رسیدگی است .
شهر دزفول در نهم و دهم دی ماه شاهد تجمع افراد هنجار شکنی بود که به اموال عمومی خسارت زدند.
در پی این حوادث اقشار مختلف مردم دزفول با برگزاری راهپیمایی شکوه وحدت ، خشم و انزجار خود را نسبت به فتنه گران و اقدام افراد هنجار شکن ابراز داشتند.