کد خبر : 39004

پارکبان ها قانونی هستند یا غیر قانونی؟

پاركبان‌ها معلوم نیست واقعاً متعلق به چه نهادی هستند قبض‌های سفید بدون هیچ مشخصه خاص را كه هر كس می‌تواند آنها را چاپ كند در دست گرفته‌اند و از راننده می‌خواهند 3 هزار تومان پرداخت كند.در حال حاضر پاركبان‌ها معلوم نیست واقعاً متعلق به چه نهادی هستند قبض‌های سفید بدون هیچ مشخصه خاص را كه هر كس می‌تواند آنها را چاپ كند در دست گرفته‌اند و از راننده می‌خواهند 3 هزار تومان پرداخت كند. وقتی هم اعتراض می‌كنی چرا برای ربع ساعت توقف چنین پولی باید پرداخت كنیم

به گزارش خوانانیوز مدتها از زمانی که اعلام شد فعالیت پارکبان ها قانونی نیست می گذرد اما آنها همچنان به اخاذی از مردم می پردازند و در این میان ماموران نیروی انتظامی به سادگی از کنار این موضوع می گذرند.

حضور پارکبان ها و صدور قبوض غیرقانونی است

عضو شورای شهر با اشاره به حضور مداوم و مزاحم پارک بان ها در سطح شهر، از شهرداری خواست تا برای روشن شدن وضعیت آن و تعیین  تکلیف این پارکبان ها اقدام کند.حسین حیدری بیان کرد: هدف شهرداری رضایت شهروندان است لذا باید مشخص کند فعالیت این پارکبان ها به چه نحوی است و از تزاحم بیشتر آن ها برای شهروندان جلوگیری کند زیرا طبق مصوبه شورای تامین شهرستان اهواز، حضور پارکبان ها و صدور قبوض غیرقانونی است.

مجوز ندارند
مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافری شهرداری اهواز با اشاره به اینكه نقاط پرتردد اهواز هنوز از سوی شورای ترافیك استان مشخص نشده است، می‌گوید: پاركبان های فعلی زیرنظر نیروی انتظامی فعالیت می‌كنند و هیچ مجوزی از سازمان پایانه‌ها و شهرداری اهواز ندارند.

مسئول ساماندهی یا جمع آوری پارکبانها کدام نهاد است؟

پاركبان‌ها معلوم نیست واقعاً متعلق به چه نهادی هستند قبض‌های سفید بدون هیچ مشخصه خاص را كه هر كس می‌تواند آنها را چاپ كند در دست گرفته‌اند و از راننده می‌خواهند 3 هزار تومان پرداخت كند. وقتی هم اعتراض می‌كنی چرا برای ربع ساعت توقف چنین پولی باید پرداخت كنیم می‌گویند به ما مربوط نیست و همه می‌گویند یك ربع و نیم ساعت اما تا شب سراغ ماشینشان نمی‌آیند.

اگر غیرقانونی است چرا برخوردی صورت نمی گیرد؟

در حالیکه همه اعم از راهور و شهرداری بر غیرقانونی بودن دریافت وجه توسط پارکبانان هم عقیده هستند، نیروی انتظامی هیچ گونه برخوردی با این افراد ندارد و به سادگی از کنار تخلفات آشکار انها می گذرد.دریافت وجه از سوی پارکبانان یک تخلف آشار محسوب می شود و نیازی به شاکی خصوصی ندارد و حال اینکه چرا ناجا با این تخلف آشکار برخورد نمی کند، جای تعجب دارد.