کد خبر : 38277

نقد و انتقاد پذیری و جایگاه آن نزد مسئولان

|ابراهیم بحرانی|

یکی از مشکلات جامعه امروزی ما عدم درک واقعی واژه نقد و انتقادپذیری و نداشتن جایگاه خاص و پذیرش این واژه نزد اغلب مسئولین می باشد.
واژه نقد به معنی بررسی شناسایی و نمایاندن عیب هاست. پذیرش انتقاد خصلتی انسانی و اسلامی است و بیشترین نقش را در فرو نشاندن آتش اختلاف ها آسیب ها و آفت های فردی و اجتماعی دارد.
انتقاد تضعیف نیست انتقاد غیر از انتقام جویی است. منتقد می کوشد با بررسی عملکردها نقاط ضعف را گوشزد نموده و این غیر از تضعیف و تخریب است .
نقد و انتقادحرکتی اصلاح گرایانه است تردیدی نیست که نقد عملکرد به عنوان عامل اصلاحی به برنامه ریزان و مدیران فرصت بازنگری و واقع نگری همراه با در نظر گرفتن افکار عمومی را می بخشد.
تاثیرات مثبت روحیه نقد و انتقادپذیری شامل حضور گسترده مردم در تمامی صحنه ها کاهش تشنج های سیاسی پیوند مردم و مسئولین و رشدسیاسی جامعه را به دنبال دارد درحالی که تاثیرات منفی نقد و انتقادپذیری در جامعه شایعه پراکنی، تهمت، تشنج سیاسی و…می باشد.
متاسفانه مسئولان آن طور که باید و شاید دیدگاه انتقادی را قبول نداشته و سعی می نمایند در مقابل آن جبهه گرفته و عکس العمل نشان دهند در حالی که مسئولان امر می توانند ضمن دسته بندی انواع انتقادهایی که صورت گرفته در فضایی آرام و منطقی نسبت به پاسخ دهی مناسب به انتقادات اقدام نموده و با شفاف سازی ضمن دفاع از عملکرد و برنامه های خود منتقدین را تبدیل به مشاورانی برجسته نموده و احیانا جلو هرگونه تخریب و شایعه سازی رابگیرند.
اگرمدیران از لاک خود برتر بینی درآمده و معتقد باشند که ممکن است به علت های گوناگون بویژه حجم کارها و برنامه های پیش رو در زمینه های مختلف در معرض خطا باشند در می یابند که هیچ کس بی نیاز از تذکر و انتقاد نیست کسی که مورد نقد و انتقاد قرار می گیرد نباید آن را کینه و عداوت تلقی نموده و تضعیف خود بداند زیرا منتقد واقعا برادری دلسوزی و خیرخواه است که با نمایاندن نواقصات به دنبال بهبود وضعیت موجود است . وضعیتی که اگر با کار کارشناسی و توجه ویژه به نظرات منتقدین صورت گیرد بیشترین کسانی که از پذیرش انتقادها و اجرای آن در برنامه های خود سود می برند خود مسئولین امر هستند که قطعا موفقیت ها به نام آنها و در دوران مسئولیت آنان ثبت خواهد شد .
به امید روزی که مسئولان تلاشگر به این نکته مهم پی برده که هر انتقادی مخرب نیست و بدانند که نقد و انتقادپذیری مهمترین ابزار پیشرفت یک جامعه فعال و پویا است .
قدر جوانان با نشاط و نظرات دیدگاهها و انتقادات سازنده آنها را دانسته تا بتوانیم با خرد جمعی و تبادل نظر با یکدیگر جامعه خود را به سربلندی و عزت و موفقیت ارزشمند برسانیم .ان شاءالله