کد خبر : 36233

شعارهای تو خالی!

|ع . بساک|

ع. بساک در روزنامه وحدت نوشت:دونالد ترامپ هفتاد و یک ساله به عنوان چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا سوگند یاد کرد. ترامپ به مردم آمریکا وعده داد که قدرت را ازهیئت حاکمه به مردم آمریکا بازگرداند. او با شعار « آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن » فعالیت خود را آغاز کرده است. بعید است که ترامپ نداند انباشت سرمایه در آمریکا به چه صورتی انجام می پذیرد و همچنین بعید است که نداند آمریکا نه در محدودۀ جغرافیایی خود بلکه دیگر کشورها را برای افزایش سرمایه اش متعلق به خود می داند. او اگر می گویدارتش دیگران را تقویت کردیم و از تقویت ارتش خود غافل ماندیم و یا از مرزهای دیگران دفاع کردیم و توجهی به حد و مرزهای آمریکا نداشتیم، بی دلیل نیست. او چه حرفی برای گفتن دارد؟ برای نجات حیثیت از دست رفتۀ آمریکا در منطقه خاورمیانه چه توجیه قابل قبولی می تواند ارائه دهد؟ او مجبور است برای کسب اعتبار آمریکا بخشی از سهامداران را فدا کند که کل مجموعه کمتر آسیب ببیند.
در میان همان جماعتی که برای تحلیف ریاست جمهوری جشن و پایکوبی به راه انداخته بودند کسی به این فکر نمی کرد که آقای ترامپ چگونه قدرت را به مردم انتقال خواهد داد؟ راهکار سیاسی و قانونی این روند چگونه است؟ شعار آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن، با آن هزینه های بالا برای کدام سرمایه گذار به صرفه است؟ مگر منبع درآمد آمریکا در شرکت های چند ملیتی نیست؟ مگر ترامپ نمی داند که سود سرشار و انباشت سرمایه در آمریکا از دو منبع تامین می شود؟
او خیلی خوب می داند که مواد خام ارزان و نیروی کار ارزان است که باعث گردش چرخ کارخانجات و تامین بودجه های سرسام آور نظامی آمریکاست. کار آمریکایی و کالای آمریکایی اگر سود آور بود که آمریکا به همۀ نقاط جهان لشکرکشی نمی کرد و پایگاهای نظامی تاسیس نمی کرد. اگر آمریکایی ها می توانستند در مرزهای جغرافیایی خود به سود های کلان دست یابند، دیگر چرا متحمل این هزینه های نظامی می شدند و باتشکیل گروه های تروریستی چون داعش و بوکوحرام به نا امنی در جهان دامن می زدند!! آیا همه رهبران قبل از دونالد ترامپ فاقد شعور سیاسی بودند و راه انباشت سرمایه را نمی دانستند؟ آقای ترامپ بتی که برای آمریکائیان می تراشد از جنس خرماست، او هم خدا را می خواهد و هم خرما را، غافل از اینکه سهامداران آمریکایی به خرما گرایش دارند.
آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن، فقط شعارهای توخالی ست برای توجیه شکست جهان یک قطبی !!