کد خبر : 36165

انتخاب نخستین فرماندار زن یک گام به جلو

|فرزانه لیموچی|

 بی شک در دنیای معاصر زنان به عنوان بخشی از ساختار قدرت، نقش تعیین کننده ای در تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا می کنند.
در ایران که نیمی از آمار جمعیتی آن را زنان تشکیل می دهند، حضور این قشر در لایه های مدیریتی گرچه با تاخیر و پس از فراز و نشیبهای بسیار میسر گردید، اما این حضور همواره با موفقیت و عملکردی قابل دفاع همراه بوده است.
توجه دولت یازدهم به ظرفیت های مدیریتی زنان و بهره گیری از توان علمی، فکری و سیاسی آنان، خود بستر ساز حضور بیش از پیش این قشر در مناصب کلان مدیریتی کشور گردید. در همین راستا در یک اقدام تحسین برانگیز و شایسته دکتر شریعتی استاندار جوان و خوشفکر خوزستان نخستین فرماندار زن در استان را منصوب کرد تا گامی سترگ و به یاد ماندنی جهت تحقق بخشیدن به آرمانهای جامعه زنان استان برداشته باشد.
استاندار خوزستان با صدور این حکم نشان داد که توانایی جامعه زنان را به خوبی می شناسد و این موضوعی است که نباید از آن غافل ماند. زیرا برای رسیدن به یک جامعه توسعه محور، ضروری است از کلیه ظرفیتهای جامعه فارغ از مفهوم جنسیتی استفاده کنیم تا شاهد جامعه ای مبتنی بر مدنیت،عقلانیت و شهروند مداری باشیم.
به هر روی پذیرش این باور که زنان نیز هم گام با مردان می توانند در تعیین سرنوشت کشور سهیم باشند، خود دلیل مبرهنی ست که رسیدن به توسعه تنها از طریق مجاری آن یعنی استفاده از تمام ظرفیتهای کشور امکان پذیر است.
تحولات دنیای امروز نشان داده زنان به عنوان بخشی اثرگذار از بدنه جمعیتی جوامع، قدرت و توان راهبردی بالایی در جایگاههای مدیریتی دارند و توانایی این قشر صرفا در اداره امور خانواده خلاصه نمیشود، بلکه زنان براساس سرشت ذاتی خویش توانایی اداره امور مختلف به صورت همزمان را داشته و قادرند علاوه بر انجام رسالت زنانه خویش، در صحنه اجتماع نیز حضور فعالانه داشته و با تعهد و پشتکار، در ایجاد تحولات و تصمیم گیریهای کلان نقش موثری را ایفا کنند.
گرچه حرکت در این مسیر با فراز و فرودهای بسیاری همراه است، اما برداشتن هرگامی در این راستا در خور تحسین و ارزشمند است.