کد خبر : 35259

تمدید تحریم ها

|ع.بساک|

ع. بساک در روزنامه وحدت روز یکشنبه 14 آذرماه نوشت:تمدید طرح تحریم ایران معروف به طرح « داماتو » توسط سناتورهای جمهوری خواه آمریکا، که توسط کنگره و مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید، واکنش هیئت حاکمۀ ایران را برانگیخت.
برخی آن را « نقض » برجام تلقی کردند و در صددطرح تلافی جویانه برآمدند، گروهی نیز توافق نامۀ برجام را توافقی چند جانبه باکشورهای اروپایی و چین و روسیه ارزیابی می کنند و منطقی تر به قضایا می نگرند.
آمریکا با تمدید تحریم ها شرایطی را بوجود می آورد که بانگرشی دقیق می توان میان اتحادیه اروپا و سردمداران کاخ سفید تفاوت قائل شد و برتقویت رابطه با اروپائیان و روسیه و چین و انتقال تکنولوژی همت گماشت.
 اگر ایران برجام را به لحاظ مواضع ایالت متحد آمریکا پایان یافته تلقی کند و معضلات را به پیش از برجام برگرداند، بدون تردید اروپا و سایر کشورهای جهان را به سمت مواضع آمریکا سوق خواهد داد و آمریکا مواضعی شدیدتر و حق به جانب تر خواهد گرفت. موضع گیری سران کاخ سفید پس از تصویب تمدید تحریم ها درس آموز است، آنها عنوان می کنند که تصویب طرح تحریم ها ناقض برجام نیست. چون به خوبی می دانند که نقض کنندۀبرجام در مواضع سیاسی در سطح بین المللی منزوی خواهد شد.
 بنابراین در موضع گیری ها لازم است ضمن اینکه آمریکا را مکرراً ناقض برجام معرفی می کنیم امّا هرگز از پایان برجام سخنی به میان نیاوریم. بازگشت به شرایط قبل از برجام عاقلانه نیست و ایران در انزوا قرار خواهد گرفت.
فرصت ها و تهدیدها در دل هم قرار دارند، اگر از فرصت ها استفاده نکنیم و در موضع گیری های سیاسی انعطافی نداشته باشیم، هر فرصتی تبدیل به تهدید می شود و امنیت جامعه را به خطر می اندازد.آمریکا اکنون یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان است. موضع گیری های حزب دموکرات و جمهوری خواه علیه همدیگر در انتخابات اخیر عمق بحران آمریکا را بیش از پیش آشکار ساخته است، بعید نیست که فشار اقتصادی و بحران سیاسی،سران کاخ سفید را به مواضع غیر اصولی بکشاند و فرصتی ایجاد شود که از لحاظ سیاسی به انزوا کشانده شوند.
درشرایط حساس بین المللی که به صفحه شطرنج شباهت دارد،شطرنج بازی موفق است که از همۀ مهره ها استفاده کند.