کد خبر : 34479

تكريم ارباب رجوع!

|زينب ميرزايي/خرمشهر|

بسیار فکر کرده ام که مرز میان آیین نامه و واقعیت کجاست و مسئول پیاده شدن صحیح آئین نامه های اداری چه کسی است؟با کمی پرس و جو متوجه شدم که مسئول تطبیق مفاد یک آیین نامه قانونی مدیر آن اداره یا دستگاه است.

هر چه مدیر قوی، قانونمند و منضبط باشد، شیوه نامه ها و مقررات نیز به دقت و بدون کم و کاست اجرا می شود.

به بیانی دیگر مرز قانونمندی اداری و نحوه پیاده شدن مقررات را مدیر یک مجموعه تعیین می کند.

بنظر می رسد، تکریم ارباب رجوع که طرح و ترویج آن با تبلیغات گسترده همراه بود از جمله مقررات جالبی بود که بدلیل ضعف برخی مدیریتها، انعکاس مطلوبی از خود بر جای نگذاشت.

شاید یکی از دلایل این کم توفیقی ناشی از بی ثباتی یا عمر کم برخی مدیریتهای انتصابی یا انتخابی باشد.

وقتی یک مدیر از آینده مدیریتی خود، حتی در کوتاه مدت مطمئن نباشد، قطعا چنین مدیری نمی تواند ریسک برخورد با کارکنان بد اخلاق یا متخلف و حتی آنان که خارج از صلاحیتهای خود تصمیم گیری می کنند، را بپذیرد و در هیاتی محافظه کارانه مجبور به خویشتنداری و مدارای با آنها می شود.

واقعا وقتی وارد برخی مجموعه ها خصوصا آنها که به بخش خصوصی وابسته هستند می شویم، در نگاه اول در خود می مانیم که در جمع و مجموعه مقام مسئول و پاسخگو چه کسی است.

معلوم است که در چنین فضایی سلیقه ها و وابستگیها حرف اول و آخر را می زند و بطور بدیهی جایی برای تکریم ارباب رجوع باقی نمی ماند.

بنابر این اساس و اصل حل این مشکل در نحوه انتخاب یا انتصاب مدیران قانونمند و قوی نهفته است و تا زمانی که یک مدیر بر اساس شایستگیهای مدیریتی گزینش نشود، نباید به اصلاح زیرمجموعه اداری آن امیدوار بود.

در پایان امیدوارم این صدا به گوش آنان که باید گوش دهند برسد و به تدریج شاهد بهبود وضعیت تعامل برخی کارکنان با ارباب رجوع باشیم.